***ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างสนุกสนานและได้สาระความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง กับกิจกรรมเสาร์ อาทิตย์ สุขสันต์ ครอบครัววิถีเกษตรไทย วันที่ ๑๑ หรือ ๑๒ กรกรฎาคม ๒๕๕๘ ร่วมเรียนรู้วิธี "การทำไข่เค็มสมุนไพร"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอยู่ที่: Home
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุณเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter