*** สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี มหกรรมในหลวงรักเรา “๗๐ ปี กษัตริย์ เกษตร”ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอยู่ที่: Home
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter