*** พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ "ในหลวงรักเรา" ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ไม่มีค่าเข้าชม) /พร้อมเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชดำริพระราชจริยวัตร หลักการทรงงาน ภาพยนตร์ ๓ มิติ " เรื่องของพ่อในบ้านของเรา " เพื่อร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธานพระองค์ท่านสืบไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอยู่ที่: Home
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter