เส้นทางการเดินชมนิทรรศการอาคาร ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โซนจัดแสดงที่ ๑ พระราชพิธีในวิถีเกษตร

โซนจัดแสดงที่ ๒ กษัตริย์เกษตร

โซนจัดแสดงที่ ๓ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา

โซนจัดแสดงที่ ๔ หัวใจใฝ่เกษตร

โซนจัดแสดงที่ ๕ ตามรอยพ่อ

โซนจัดแสดงที่ ๖ วิถีเกษตรของพ่อ

โซนจัดแสดงที่ ๗ นวัตกรรมของพ่อ

โซนจัดแสดงที่ ๘ ภูมิพลังแผ่นดิน

โซนจัดแสดงที่ ๙ น้ำคือชีวิต                         

 

คุณอยู่ที่: Home การเข้าชม ระเบียบการเข้าชม กิจกรรมและบริการ การเยี่ยมชม เส้นทางการชม
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter