หลักสูตรโครงการพิเศษการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านการเกษตรและภูมิปัญญาเกษตรไทย

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

---------------------------------------------------------

 ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง

    เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

    เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

    เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

    เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

 

 ค่าลงทะเบียนเรียนรู้           

   เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา ราคา 60 บาท

   ประชาชน ราคา 80 บาท

   ค่าอาหารกลางวัน คนละ 35 บาท/มื้อ (กับข้าว 1 อย่าง พร้อมซุป)

   ค่าอาหารกลางวัน คนละ 50 บาท/มื้อ (กับข้าว 2 อย่าง พร้อมซุป)

 

 กำหนดการและกิจกรรมการเรียนรู้           

 1. นันทนาการเพื่อการเรียนรู้

 2. จัดระบบการเข้าร่วมกิจกรรม

 3. ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 1 เรื่อง

 4. กิจกรรม Walk Rally ด้วยคู่มือการเรียนรู้ ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา

       5. นั่งรถชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” และ “พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ”

 ***หลักสูตร ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                                                                                                                                                             
        ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่นี่                                               ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 

คุณอยู่ที่: Home การเรียนรู้ กิจกรรมเสาร์-อาทิตย์ สุขสันต์ กิจกรรมและบริการ กิจกรรมพิเศษ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter