นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรม

         เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช และร่วมอนุรักษ์ การพัฒนาพันธุกรรมพืช

คุณอยู่ที่: Home การเรียนรู้ กิจกรรม หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เรื่องของพ่อในบ้านของเรา หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรม
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter