นิทรรศการแนะนำกิจกรรมดำเนินการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

       เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระเกษตรและสหกรณ์ ครบ ๑๒๐ ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)  จัดนิทรรศการแนะนำกิจกรรมดำเนินการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   บริเวณโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

คุณอยู่ที่: Home การเรียนรู้ กิจกรรม หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เรื่องของพ่อในบ้านของเรา หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง นิทรรศการแนะนำกิจกรรมดำเนินการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter