นิทรรศการ “ในหลวงรักเรา”

       กว่า ๖๐ ปีมาแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์อย่างมิเห็นแก่ความเหนื่อยยาก ด้วยความอดทน วิริยะ อุตสาหะ แม้ทรงมีพระชนมายุมากหรือขณะทรงพระประชวร ด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นคือ “ในหลวงรักเรา”

       ด้วยเหตุนี้สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จึงได้จัดนิทรรศการ “ในหลวงรักเรา” ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พ่อหลวงของเรา” 
 
 
 

 

คุณอยู่ที่: Home การเรียนรู้ กิจกรรม หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เรื่องของพ่อในบ้านของเรา หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง นิทรรศการ “ในหลวงรักเรา”
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter