หัวใจใฝ่เกษตรเพื่อเด็กไทย

         ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการและกิจกรรม
เพื่อเด็กๆและเยาวชน เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและหัวใจใฝ่เกษตรให้กับเยาวชนและมุ่งสู่การพึ่งตนเองตามวิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ การทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ ว่าว ทำสบู่ แชมพู ฯลฯ

คุณอยู่ที่: Home การเรียนรู้ กิจกรรม หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เรื่องของพ่อในบ้านของเรา หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง หัวใจใฝ่เกษตรเพื่อเด็กไทย
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter