หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน

 

วันที่ ๑

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.   ลงทะเบียน  ทำความรู้จักคนที่อยากมีวิถีชีวิตใหม่เหมือนกันกับเรา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น พูดคุยแลกเปลี่ยน วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ และที่กำลังจะเดินไปข้างหน้า

๑๙.๐๐ – ๑๙.๒๐ น.   เปิดการสัมมนาและแนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

๑๙.๒๐ – ๒๑.๓๐ น.  วิชาปรัชญา ๒ แนวคิด  ชีวิต ๒ วิถี

๒๑.๓๐ น.                  พักผ่อน นอน (ให้) หลับ ปัญหาที่ยังคาใจ ถามต่อได้ในวันรุ่งขึ้น

วันที่ ๒
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐  น.  ตื่นเช้า เดินเล่น รับลม

           แบ่งกลุ่มย่อย ดูนิทรรศการ ดูวีดีโอ ทำความเข้าใจเนื้อหา

           รับประทานอาหารเช้า ณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐  น. ความสำคัญของเกษตรกรรมต่อประเทศไทย

ทรัพยากรสำคัญของไทย คือแผ่นดิน สินค้าการเกษตรทำกำไรให้ประเทศ
สูงมาก มีคนไทยทำงานอยู่ในภาคเกษตร ๔.๘ ล้านครอบครัว รายได้ต่อ
คนโดยเฉลี่ย ต่ำกว่าครี่งหนึ่งของรายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  ราคาสินค้าเกษตร มันสำปะหลัง จะแพงขึ้นหรือจะถูกลง  ยางพารา  ปาล์ม  อ้อย ถั่วฝักยาว  ถั่วเหลือง กล้วยน้ำว้าผักหวาน สะเดา ชะอม

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.    อาหารเสริม ดื่มน้ำปัสสาวะ ดูวีดีโอ อ่านเอกสารเพิ่มเติม ทบทวนความรู้
๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.    ความยากจนของเกษตรกรไทย

โดยนโยบายรัฐ : ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผู้ส่งออกข้าวอันดับ๑ ของโลก
โดยพ่อค้าข้าว : ลดบ้างสิ ความชื้นสูง
โดยชาวนาเอง : ไม่ตั้งใจทำ ไม่มีความรู้ ตกหลุมอบายมุข ๖
ทางรอดสู่อนาคตที่ดีขึ้น ด้วยการพี่งตัวเอง : เพิ่มราคา เพิ่มความยั่งยืน

             ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท : จริงหรือ? ข้าทำนามา ๔๐ ปีแล้ว

ได้ ๕,๐๐๐ ก็บุญแล้ว  คิดอย่างไร? ทำยากหรือเปล่า ? ตลาดอยู่ไหน?
ความรู้เรี่องเศรษฐกิจพอเพียง  ความเข้าใจเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ สรรพสิ่งเกื้อกูลกัน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   อาหารกลางวัน กินข้าว คุยกัน สังสรรความรู้ อุ้มชูกันเอง
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.    เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ๕

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.   อาหารเสริม ดื่มน้ำปัสสาวะ นั่งงง คิดถึงความจนที่กำลังจะจากไป ไม่เชื่อตั้งตัวไม่ติด

๑๔.๒๐ – ๑๗.๐๐ น.   ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท : ว่าด้วยกาลามสูตร วิชาเชิงประจักษ์

แนะนำแต่ละกลุ่ม  เคล็ดวิชาเชิงประจักษ์ ดูแปลงต้นแบบ  ถามอุตลุต ดวงตาเห็นธรรม บันทึกเป็นความรู้ (เอ๊ะ ! อ๋อ ! )

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   สรุปสิ่งที่ได้เห็นตามอัธยาศัย ความรู้ที่ได้ต่อยอดความรู้เดิม เติมคุณค่าที่ได้เข้าไปในชีวิต

           ที่กำลังจะเปลี่ยนไป

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    อาหารเย็น ร้อนๆ อร่อยๆ แทบจะไม่รู้รสชาติ เหมือนยังฟังไม่เต็มอิ่ม ดูไม่เต็มตา

           เนื้อหายังคาใจ

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.    ผลพวงแห่งการเรียนรู้ กลุ่มย่อยเสนอกลุ่มใหญ่ จากที่รู้เพียง ๑๐ ได้รู้ เป็น ๑๐๐

           จากคนอื่นที่ใจกว้าง มี "เพื่อน" มันดีอย่างนี้เอง และสรุปเคล็ดสุดท้ายจากอาจารย์

๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   การหนีทุกข์ เพื่อพบสุขที่ถาวร โดย อาจารย์กิตติ์ธเนศ  เอาความจริงมาดับความเชื่อ

วันที่ ๓
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.    แอบตื่นแต่เช้า มาเดินออกกำลังกาย  กลัวเพื่อนจะรู้ว่าสุขภาพเราดีมากอากาศ

พิพิธภัณฑ์ยามเช้า บริสุทธิ์สดชื่น กลิ่นหอมของต้นข้าวฟุ้งไปทั่วแอบไปดูแปลงต้นแบบ

อีกที ทำไมเมื่อคืนเพื่อนมีมุมมองที่เรานึกไม่ถึงวะ  แอบกลับมาอาบน้ำเพราะเริ่มจะหิว

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    อาหารเช้า ข้าวต้ม ข้าวสวย ไข่ดาว ไข่เจียว ทำไมนะ ไปที่ไหนตอนเช้า

            ไม่เคยได้กิน สะเต๊ก สักที (กินสะเต๊กตอนเช้ามันผิดตรงไหน?)

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.    เทคโนโลยีสรรพสิ่ง อะตอมมิคนาโน : ว่าด้วย "ง้วนดิน" เครือดิน  การรวมแรงทั้ง ๔

กฏแห่งจักรวาล

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.     อาหารเสริม ดื่มน้ำปัสสาวะ เหมือนเมื่อวาน นั่งงงไปกินไปเปลืองนะ
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.    ภาคปฏิบัติ ๑ "ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท" การเริ่มต้นคิด, การทำแปลงนา

            การขุดคูนา, การตั้งรั้วมุ้งสีฟ้า, การเตรียมดิน, การปรับสภาพน้ำ, การคัดเมล็ดพันธุ์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    อาหารกลางวัน กินกันอร่อย ฝอยกันสนุก ลุกไปเติมได้ตลอด ข้าว ปลา ผัก กบ ไข่

            จากนา ๑ ไร่ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ ชีวิตเห็นอนาคต

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    ภาคปฏิบัติ ๒ "ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท" การเพาะกล้าในนา,

            การเพาะกล้าในถาด, นาดำ, นาโยน, การสร้างแพลงตอน, การเลี้ยงปลา ๓ นำ

ปลาไน-น้ำลึก  ปลานิล-กลางน้ำ ปลาตะเพียน- ผิวน้ำ การปล่อยกบ กุ้ง  หอย ปู

ปัจจัยการแตกกอของข้าว  การควบคุมระดับน้ำ ระยะห่างที่เหมาะสมของต้นข้าว

            ภาคปฏิบัติ ๓ "ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท" เข้าใจเทคโนโลยีสรรพสิ่ง

                                    อะตอมมิคนาโน  บอลสรรพสิ่ง  สรรพสิ่งน้ำ  สรรพสิ่งผง  ฮอร์โมนสรรพสิ่ง

            การปรุงปุ๋ยใช้เอง  หลักการปรุงปุ๋ยเฉพาะพืช

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.    อาหารเสริม ต่างคนต่างได้ความรู้ ได้ความคิด จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน
๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.    คำมั่นสัญญา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ความคิด ตกผลึกเป็นความตั้งใจ

                                    สัญญาต่อกันว่า จะกลับไปลงมือเปลี่ยนแปลงผืนนา ทำนา ให้เต็มความสามารถ

เพื่อ...อีก ๖ เดือนข้างหน้า จะกลับมาพบปะ นำเอาความสำเร็จใหม่ๆ มาเล่าให้เพื่อนฟัง

 

 

คุณอยู่ที่: Home การเรียนรู้ กิจกรรม ๑ ไร่ ๑ แสน
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter