ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธาน “มิลืมเลือน”

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ด้วยวิถีชีวิตแห่งตนเอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สืบสานพระราชปณิธาน ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง คิดถึง “มิลืมเลือน” วันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศตลาดนัดสืบทอดพระราชปณิธาน มิลืมเลือน

     บรรยากาศความคึกคักของผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๙ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธาน "มิลืมเลือน" ระหว่างวันที่ ๒ และ ๓ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธาน "มิลืมเลือน"

   พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธาน “มิลืมเลือน” ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ร่วมช้อป ชิม ชม อาหาร สินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อสุขภาพ โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรเรียนรู้วิชาของแผ่นดิน จากผู้ปฏิบัติจริง ประสบการณ์จากการลงมือทำจนประสบความสำเร็จ และชมนิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า การอยู่ร่วมกับธรรมชาติตามที่พ่อสอน ร่วมกันเดินตามรอยพ่อ ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน คิดถึงพ่อ…มิลืมเลือน 

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรอบรมในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธาน “มิลืมเลือน”

   เรียนรู้หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ จากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติจริง ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธาน “มิลืมเลือน” วันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน เดือนกันยายน ๒๕๖๐

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดประตู เรียนรู้ ตามรอยพ่อหลวง

     พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชม วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๕๐ คน ทั้ง ๗ คณะ จากโรงเรียนแสงอรุณ จังหวัดกรุงเทพฯ โรงเรียนนวมินทราธินูทิศสวนกุหลาบ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษตร ๙ โรงพยาบาลมิชชั่น จังหวัดปทุมธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน ร.๙

     ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดทั้งวัน มีคณะจากพื้นที่แตกต่างหลากหลายจำนวน ๙ คณะ เข้าเรียนรู้และร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter