ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เม.ย. ๖๐"

น้ำคลอโรฟิลล์ จากใบข้าว    ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า" ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมนายน ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

เทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟาง (โรงเรือนไม่อบไอน้ำ) แบบมืออาชีพ

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟาง (โรงเรือนไม่อบไอน้ำ) แบบมืออาชีพ” วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ วิทยากรอาจารย์สำเนาว์ ฤทธิ์นุช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (นวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การเทคนิคการปลูกไม้ผล แบบมืออาชีพ

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ"การเทคนิคการปลูกไม้ผล แบบมืออาชีพ" วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ วิทยากรคุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (นวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานงานพ่อ สืบทอดพระราชปณิธาน

     ยินดีต้อนรับคณะจากเทศบาลคลองแงะ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลศิลาดาน จังหวัดชัยนาท และน้องๆ จากโรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร จังหวัดนนทบุรี เข้าสู่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงปวงประชา

     พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยินดีต้อนรับคณะจากชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...

พอเพียงเพื่อเพียงพอ

     ต้อนรับคณะน้องๆ จากโรงเรียนปัญญาศักดิ์ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมเรียนรู้พร้อมสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านเพิ่มเติม...

พกฉ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตร ณ กรมประมง

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตร ทุกวันที่ ๑๓ ของทุกเดือน โดยในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมประมง ผู้แทนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter