เรียนและรู้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา

     ลดเวลาในห้องเรียน เพื่อเพิ่มเวลาแห่งประสบการณ์ชีวิตไปพร้อมๆ กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี ที่ตั้งใจมาเรียนรู้และสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ตามรอยกษัตริย์นักพัฒนา

     บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พาน้องๆ ตัวแทนนักเรียนจากจังหวัพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสืบทอดพระราชปณิธานและเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำก้อนเชื้อเห็ด พ.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำก้อนเชื้อเห็ด" ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำเกี๊ยวซ่าสมุนไพร พ.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำเกี๊ยวซ่าสมุนไพร" ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

พอเพียงอย่างพ่อ

     ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารตำบลประสุขและองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในด้านการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศการเรียนรู้ เกษตรพอเพียงในพื้นที่จำกัด

     พื้นที่เล็กๆ ตรงระเบียงหลังห้องก็สามารถเนรมิตรให้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษได้!!!... พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดกิจกรรม " ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร" ในหลักสูตร "เกษตรพอเพียงในพื้นที่จำกัด"

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศการเรียนรู้ หลักสูตรผักพื้นบ้านต้านโรค

     จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้ใช้เวลาในวันหยุดไปกับคนที่เรารัก พร้อมได้เรียนรู้สาระดีๆ สรรพคุณทางยาที่น่าสนใจของผักพื้นบ้านนานาชนิดที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามรั่วบ้านเรา กับกิจกรรม "ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร" ในหลักสูตร "ผักพื้นบ้านอาหารต้านโรค"

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter