มหกรรม ๖๒ พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี อนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน

   เชิญร่วมงานมหกรรม ๖๒ พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี อนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน วันที่ ๗ - ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จังหวัดปทุมธานี มหัศจรรย์พันธุกรรมพืช ๕๐๐ ชนิด และพันธุกรรมสัตว์  

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การปลูกข้าววิถีคนเมือง มี.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การปลูกข้าววิถีคนเมือง" ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำน้ำหมักบำรุงพืชสูตรต่างๆ มี.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำน้ำหมักบำรุงพืชสูตรต่างๆ" ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การทำบ้านดินพอเพียง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ ๖"

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ"การทำบ้านดินพอเพียง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ ๖" วันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ วิทยากรคุณสุรัช สะราคำณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (นวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูกไม้ผล แบบมืออาชีพ

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ"การเทคนิคการปลูกไม้ผล แบบมืออาชีพ" วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยากรคุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (นวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟาง (โรงเรือนไม่อบไอน้ำ) แบบมืออาชีพ”

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟาง (โรงเรือนไม่อบไอน้ำ) แบบมืออาชีพ” วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยากรอาจารย์สำเนาว์ ฤทธิ์นุช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (นวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำบ้านดิน มี.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำบ้านดิน" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter