ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

นวัตกรรมทำได้ เรียบง่ายเรื่องทำกิน

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมสืบทอดพระราชปณิธานพร้อมเรียนรู้ "นวัตกรรมเกษตรของแผ่นดิน" ผ่านฐานจัดแสดงนิทรรศการบริเวณ "พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" เดินชมแปลงเกษตร ๑ ไร่พอเพียง เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศงานสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร ๖ พ.ค. ๒๕๖๐

     ไม่ใช่แค่ตลาดนัดธรรมดา แต่ที่นี่คือตลาดนัดแห่งองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลากหลายกิจกรรม มากมายองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่จัดเตรียมไว้ให้ผู้ที่สนใจได้มานำเอากลับไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศงานสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร

     ความคึกคักของผู้คนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรและจับจ่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในตลาดนัดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร" ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๖ และวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เป็นภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจของผู้คนมากหน้าหลายตา ที่เดินทางมาร่วมกันสร้างความทรงจำอันมีค่า

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรอบรมในงานสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร

   ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร วันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม นี้ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี องค์ความรู้ดีๆ เรียนได้ฝึกได้ กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงที่ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอด หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดิน จำนวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 

อ่านเพิ่มเติม...

สืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียติฯ ปทุมธานี ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร" วันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เกษตรฝึกได้ ทำได้ ถ้ารู้จริง พบกับความรู้เรื่อง ๑๐๐ รูปแบบเกษตรพอเพียงเมือง ๑๐ ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้การทำเกษตรจากผู้ปฏิบัติจริง อบรมวิชาของแผ่นดิน ไม่มีค่าใช้จ่าย ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัย 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน ป.ป.ท ตามรอยพระยุคลบาทที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

   วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลตำรวจเอก จรัมพร สุระมณี กรรการ ป.ป.ท นำคณะข้าราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าร่วมเรียนรู้และเดินตามรอย พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในด้านการเกษตร โดยมีนางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ให้การต้อนรับ  

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter