ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำนาโยนกล้า มี.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำนาโยนกล้า" ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำก้อนเชื้อเห็ด มี.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำก้อนเชื้อเห็ด" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำสบู่ใยบวบ มี.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำสบู่ใยบวบ" ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม...

"สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรไทย" เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน

     ความสุขกาย สุขใจ ที่ลอยอบอวนอยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานตลาดนัดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง "สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรไทย" เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน วันเสาร์ที่ ๔ และวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรอบรมในงานสุขภาพดี วิถีเกษตร

   หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในงานสุขภาพดี วิถีเกษตร ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตร มีนาคม ๒๕๖๐

   เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรไทย" เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน วันที่ ๔-๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้วิถีเกษตรไทย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง พบเคล็ดลับภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพกายใจ พร้อมนิทรรศการวิธีดูแลสุขภาพ 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter