กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

    เจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๒,๕๐๐ คน เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยความสนใจยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

กรมการขนส่งทางบก เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

    เจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก จำนวน ๕๕ คน เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

อ่านเพิ่มเติม...

รายการห้องแนะแนว ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการพกฉ.

    นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนใน “รายการห้องแนะแนว” ออกอากาศทาง True vision (TNN2)

อ่านเพิ่มเติม...

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ศึกษาดูงาน

    กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ นำคณะวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี...

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงาน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

    คณะครูและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยความสนใจยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงาน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

    คณะครูและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยความสนใจยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

    กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ นำคณะวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยความสนใจยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter