นวัตกรรมทำได้ เรียบง่ายเรื่องทำกิน

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมสืบทอดพระราชปณิธานพร้อมเรียนรู้ "นวัตกรรมเกษตรของแผ่นดิน" ผ่านฐานจัดแสดงนิทรรศการบริเวณ "พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" เดินชมแปลงเกษตร ๑ ไร่พอเพียง เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมชมพื้นที่ฐานจัดแสดงการทำเกษตรแบบคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด ศึกษาการประยุกต์วัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนมาแปลงโฉมเป็นแปลงผักหลากหลายรูปแบบ ทั้งสวย ทั้งประหยัด แถมยังช่วยกำจัดขยะไปในตัว..!!!
       สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รินถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ได้ที่ ๐๒-๕๒๙๒๒๑๒ ๐๘๗–๓๕๙๗๑๗๑ และ ๐๙๔–๖๔๙๒๓๓๓ หรือ www.wisdomking.or.th
คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา นวัตกรรมทำได้ เรียบง่ายเรื่องทำกิน
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter