พันธุกรรมกับนานาความเชื่อ

       นานาความเชื่อและวิธีการเลือกปลูกไม้แต่ละชนิด ไม้ที่ควรปลูกประจำทิศ เช่น ไม้ประจำทิศตะวันออกที่ควรปลูกได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นสารถี ช่วยเสริมสร้างดวงชะตาให้แข็งแรงไม่มีเรื่องทุกร้อน มีความรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ไม้มงคล เช่น ต้นวาสนาผู้ที่ปลูกมีโชคและวาสนาที่ดีเกิดความสุขสมหวัง ร่วมเสวนาพันธุกรรมกับนานาความเชื่อ รวมทั้งจำหน่ายพันธุ์ไม้ ฯลฯ ณ พิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี งานมหกรรม “สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา พันธุกรรมกับนานาความเชื่อ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter