ภาพบรรยากาศงานมหกรรม วันที่ ๓ มิถุนายน ๖๐

       สีสันต์ความสนุกของการละเล่นพื้นบ้าน ความสวยงามของขบวนแห่วัฒนธรรมไทย ๔ ภาค กลิ่นอาหารพื้นบ้านประจำถิ่นแสนอร่อยที่ลอยตลบอบอวลไปทั่วทั้งบริเวณงานมหกรรม "สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย" เชิญชวนให้ผู้คนที่เข้าร่วมงานแวะชม แวะชิม แวะช้อป อย่างไม่ขาดสาย

       ภาพบรรยากาศการทำบุญสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ส่งสะตวง ที่เปิดให้บุคคลที่สนใจร่วมทำบุญเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้ชีวิต

       ประเพณีกวนข้าวมธุปายาส ความเชื่อโบราณที่ถูกส่งผ่านมายังคนรุ่นหลัง สะท้อนภาพความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของคนในแต่ละยุคสมัย

       สาระความรู้ด้านการเกษตรหลากหลายแขนง จากเจ้าของประสบการณ์ตัวจริงเสียงจริง ที่พร้อมใจกันมาถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้นำไปประยุกต์ในรูปแบบของตนเอง
       สำหรับเรื่องราวดีๆ แบบนี้ ยังมีให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยกันอีก 1 วัน... แล้วอย่าลืมมาพบกันที่งานมหกรรม "สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย" กันนะคะ

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา ภาพบรรยากาศงานมหกรรม วันที่ ๓ มิถุนายน ๖๐
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter