ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำถุงผ้าสมุนไพร มิ.ย. ๖๐"

   รับสมัครครอบครัวร่วมทำกิจกรรม
การทำถุงผ้าสมุนไพร


ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    

    

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านที่ส่งแบบสมัครมาแล้วและแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้ท่านได้ทราบ

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำถุงผ้าสมุนไพร มิ.ย. ๖๐"
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter