บรรยากาศงานมหกรรม "สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย" ปี ๒๕๖๐

       รวมภาพบรรยากาศความสวยงามของประเพณีไทยที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลในวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค ที่นำมาสาธิตและแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชมกันภายในงานมหกรรม “สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ ๓ และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั่วทุกภาคที่ยังคงช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ให้ยังคงอยู่คู่กับลูกหลานไทย
       ภายในงานทั้ง ๓ วัน เต็มไปด้วยความคึกคักของผู้คนทั่วทุกสารทิศ ที่แวะเวียนกันมาจับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานส่งออกจากเกษตรกรเจ้าของสวนกันอย่างล้นหลาม รอยยิ้มแห่งความสุขจากความรู้สึกที่ได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
       พิธีกรรม ความเชื่อ ความศรัทธา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้ง ๔ ภาค ที่ยังคงสืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ให้ลูกหลานได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นของตนเอง
       ศาสตร์ความรู้ด้านการเกษตร สารพันเคล็ดลับความสำเร็จจากเจ้าขององค์ความรู้ดีๆ ที่ยินดีนำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอบรมวิชาของแผ่นดินและวิชาเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตน
       ในเดือนกรกฎาคมเตรียมพบกับนวัตกรรมเกษตรพึ่งตนเองหลากหลายรูปแบบ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของพลังงานทางเลือกกับระบบน้ำในแปลงเกษตรจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง นานาสาระไปกับพันธุกรรมรักษาโรค(ยอดฮิต) และเข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร” ในวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นวนคร ปทุมธานี

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา บรรยากาศงานมหกรรม "สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย" ปี ๒๕๖๐
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter