บรรยากาศงานสืบทอดพระราชปณิธานรักแม่ วันที่ ๕ สิงหาคม

       งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดพระราชปณิธาน รักแม่" ที่ตลบอบอวลไปด้วยภาพบรรยากาศรอยยิ้มของผู้คนทั่วสารทิศ ที่เดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำดีๆ ของกันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรื่องราวความรักที่มีมอบให้คนใกล้ชิด
       สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวการทำเกษตรหลากหลายรูปแบบ องค์ความรู้ เทคนิคการดูแลตัวเองจากวิทยากรผู้มากความสามารถ ที่มาถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้

       ความคึกคักของผู้คนที่มาจับจ่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ห่างไกลสารพิษ ที่เครือข่ายเกษตรกรพร้อมใจกันนำมาจำหน่ายในราคาหน้าสวน ถูก ดี มีคุณภาพ
       นิทรรศการดินหอม สาธิตการปรุงดินจากจุลินทรีย์ท้องถิ่น การใช้ธรรมชาติดูแลและบำบัดธรรมชาติด้วยกันเอง รู้เทคนิค เรียนวิธีการ เพื่อนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนเกษตรเคมีให้เป็นอินทรีย์ ๑๐๐%

       เรื่องราวดีๆ ยังมีให้สัมผัสกันอีก ๑ วันเต็ม มาพูดคุยกับเกษตรกรหญิงคนเก่ง ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองและคนที่รักกันได้ ในงานตลาดภเศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดพระราชปณิธาน รักแม่" ระหว่างวันเสาร์ที่ ๕ และวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา บรรยากาศงานสืบทอดพระราชปณิธานรักแม่ วันที่ ๕ สิงหาคม
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter