พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน ร.๙

       ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดทั้งวัน มีคณะจากพื้นที่แตกต่างหลากหลายจำนวน ๙ คณะ จาก โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่และประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย ตำบลลำดี ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลลำแก่นจากจังหวัดพังงา และโรงเรียนท่ามะปริง จังหวัดชุมพร เข้าเรียนรู้และร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ” “นวัตกรรมเกษตรของพ่อ” และเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านนิทรรศการที่จัดแสดงในรูปแบบสื่อผสมผสานทันสมัย รวมทั้งลงมือฝึกทำจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
       สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ริมถนนพหลโยธิน (ตรงข้าม) รพ.การุญเวช จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓ , ๐๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน ร.๙
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter