พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดประตู เรียนรู้ ตามรอยพ่อหลวง

       พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชม วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๕๐ คน ทั้ง ๗ คณะ จากโรงเรียนแสงอรุณ จังหวัดกรุงเทพฯ โรงเรียนนวมินทราธินูทิศสวนกุหลาบ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษตร ๙ โรงพยาบาลมิชชั่น จังหวัดปทุมธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านกิจกรรมภายนอกอาคาร อาทิ เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงเมือง เกษตร ๑ ไร่ พอเพียง ได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่น การปลูกผักคอนโด และกิจกรรมภายในอาคาร อาทิ เรียนรู้นิทรรศการน้อมนำคำพ่อสอน นิทรรศการวิถีเกษตรลุ่มน้ำ และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
       สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ริมถนนพหลโยธิน (ตรงข้าม) รพ.การุญเวช จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓ , ๐๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดประตู เรียนรู้ ตามรอยพ่อหลวง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter