บรรยากาศตลาดนัดสืบทอดพระราชปณิธาน มิลืมเลือน

       ภาพของผู้คนที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพที่เดินเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตผลเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูปคุณภาพ หลากหลายชนิด ที่พี่น้องเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำมาจำหน่ายกันในราคาย่อมเยาว์ ให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมตลาดนัดเลือกซื้อกลับบ้านเป็นกันอย่างจุใจ

       สาระความรู้ดีๆ ที่มีทุกต้นเดือน กับการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจอยากทำเกษตรได้มาพบปะกับปราชญ์เกษตรผู้มากด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ดีๆ ที่ได้จากการลงมือทำจริงด้วยตนเอง
       ตลาดพรรณไม้ พื้นที่แหล่งรวมพรรณไม้นานาชนิด หลากหลายสายพันธุ์ พื้นที่สำหรับคนรักการปลูก ชอบการดูแล มีความสุขกับการอยู่ท่ามกลางมวลหมู่พฤกษชาติเขียวขจี ได้เลือกซื้อติดมือกลับบ้าน อีกทั้งยังช่วยต่อลมหายใจของพรรณไม้ท้องถิ่นของไทยให้ยังอยู่คู่บ้านคู่เมือง

       เรื่องราวดีๆ กิจกรรมที่น่าสนใจ การอบรมองค์ความรู้ด้านการเกษตรดีๆ แบบนี้ ยังมีให้ทุกท่านได้สัมผัสกันอีกในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "คิดถึง มิลืมเลือน" วันที่ ๗ และ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี... แล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ
คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา บรรยากาศตลาดนัดสืบทอดพระราชปณิธาน มิลืมเลือน
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter