วิถีเกษตรไทย ความสุขแบบเรียบง่ายกับชีวิตอิสระและพึ่งตนเองได้ ประเด็นหลักของงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรแสนสุข” จัดโดยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (โรงพยาบาลนวนครเดิม) จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

    พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงาน “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” ระหว่างวันเสาร์ที่ ๕ และวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ หวังให้คนเมืองได้สัมผัสกลิ่นไอบ้านนา ข้าว ปลา อาหาร พบความสุข สนุกสนาน ในท้องทุ่งและแผ่นดินไทยที่เป็นทรัพย์มหัศจรรย์ของไทย ร่วมเรียนรู้สืบทอดต่อยอดเทคนิคการ ทำเกษตร พึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารปลอดสารพิษที่รู้แล้วก็ทำได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม...

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยหัวใจเกษตร เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตัวจริง เสียงจริง ผสมผสานองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิคและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร” วันเสาร์อาทิตย์ที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...

    พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง“เกษตรทำได้ไม่ตาย”ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (โรงพยาบาลนวนครเดิม) ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

    พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ฤดูการเกษตรกรรม ด้วยพิธีกรรมการเกษตร ๔ ภาค และกิจกรรมงานบุญ วิถีเกษตร วิถีวัฒนธรรม วิถีชุมชน ในงาน “พลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...

    ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ร่วมกัน รักทรัพยากร รักชาติ รักแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม...

    เชิญเที่ยวงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สวยได้ สวยดี สตรีไทย” ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

    จูงมือ “คนรัก” มา “เพาะรัก” มอบให้กันในงานมหกรรมความรักในวิถีเกษตร ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

    วันเด็กปีนี้ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดงานมหกรรมลูกหลานไทยรักในหลวง “เจริญรอยตามพ่อ ก้าวต่อพอเพียง เกษตรเลี้ยงวิถีไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวสื่อมวลชน
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter