วิถีเกษตรไทย ความสุขแบบเรียบง่ายกับชีวิตอิสระและพึ่งตนเองได้ ประเด็นหลักของงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรแสนสุข” จัดโดยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (โรงพยาบาลนวนครเดิม) จ.ปทุมธานี        

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓ ๐-๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑


www.wisdomking.or.th
facebook : แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
Line : wisdomkingfan
Instagram : wisdomkingfan
Twitter : wisdomkingfan
                                                                                                                                          
 ดาวน์โหลดข่าวได้ที่นี่

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวสื่อมวลชน พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำเสนอความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อในงานเกษตรแสนสุข
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter