พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรอิสระ” ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อทำให้เกษตรกรทำเกษตรอย่างมีอิสระ ไร้ข้อจำกัด ด้วยการพึ่งตนเองและพึ่งพิงธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะ ต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตร ผ่านการปฏิบัติเอง เห็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์ เช่น บ้านดินลูกรัง ไส้เดือนการเกษตร และเกษตรไม่กลัวแล้ง เป็นต้น ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (โรงพยาบาลนวนครเดิม) ถนนพหลโยธิน กม.๓๖-๓๗ (ฝั่งขวา) จ.ปทุมธานี         

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓ ๐-๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑


www.wisdomking.or.th
facebook : แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
Instagram : wisdomkingfan
Twitter : wisdomkingfan
                                                                                                                                          
 ดาวน์โหลดข่าวได้ที่นี่

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวสื่อมวลชน เกษตรอิสระ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter