VDO
รายการทำไม...ไทยแลนด์
ตอนที่ ๓
  VDO
รายการทำไม...ไทยแลนด์
ตอนที่ ๒
  VDO
รายการทำไม...ไทยแลนด์
ตอนที่ ๑
  VDO
รายการเที่ยวเต็มถัง
ตอนที่ ๓
  VDO
รายการเที่ยวเต็มถัง
ตอนที่ ๒
  VDO
รายการเที่ยวเต็มถัง
ตอนที่ ๑
  VDO
รายการชีวาสยาม
ตอนที่ ๗
  VDO
รายการชีวาสยาม
ตอนที่ ๖
  VDO
รายการชีวาสยาม
ตอนที่ ๕
  VDO
รายการชีวาสยาม
ตอนที่ ๔
  VDO
รายการชีวาสยาม
ตอนที่ ๓
  VDO
รายการชีวาสยาม
ตอนที่ ๒
  VDO
รายการชีวาสยาม
ตอนที่ ๑
  VDO
รายการตามพ่อที่พอเพียง
ตอนพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
รายการคัดข่าวดี
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
  VDO
รายการกินลม ชมเพลิน
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
รายการมีดีประเทศไทย
๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
  VDO
รายการ Farm knowledge
ตอนที่ ๓
  VDO
รายการ Farm knowledge
ตอนที่ ๒
  VDO
รายการ Farm knowledge
ตอนที่ ๑
  VDO
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
ออกอากาศทางช่อง ๓
  VDO
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
ออกอากาศทางช่อง ๙
  VDO
มหกรรม ในหลวงรักเรา
๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  VDO
ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน
๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
  VDO
ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
  VDO
รายการสะเก็ดข่าว
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
รายการwisdom world ๒
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
รายการwisdom world ๑
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
รายการคุณนายจ่ายตลาด
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
เกษตรเมือง..
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
รายการแอลลี่ ขี้สงสัย.
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
รวมรายการที่ออกอากาศ
เนื่องใน วันพ่อ ๒๕๕๖
  VDO
รายการผู้หญิง ถึง ผู้หญิง
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือ
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
บ้านของเรามีพ่อ...
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
1 ไร่ 1 แสน ตามรอยพ่อ...
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
รายการเชฟมือทอง
ออกอากาศเมื่อ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๖
  VDO
เกษตรตามรอยพ่อ...
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
ตามรอยพ่อ...
ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
  VDO
รายการสถานีประชาชน
ออกอากาศเมื่อ ๑ พ.ย. ๒๕๕๖
  VDO
รายการสถานีประชาชน
ออกอากาศเมื่อ ๒ ต.ค. ๒๕๕๖
  VDO
รายการสถานีประชาชน
ออกอากาศเมื่อ ๕ ก.ย. ๒๕๕๖
  VDO
รายการเถลไถล
ออกอากาศเมื่อ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๖
  VDO
รายการเคาะข่าวสุดสัปดาห์
ออกอากาศเมื่อ ๗ ก.ค. ๕๖
  VDO
รายการฟ้าห่มดิน
ออกอากาศเมื่อ ๑๘ ก.ค. ๕๖
  VDO
รายการฟ้าห่มดิน
ออกอากาศเมื่อ ๑๖ ก.ค. ๕๖
  VDO
รายการฟ้าห่มดิน
ออกอากาศเมื่อ ๑๑ ก.ค. ๕๖
  VDO
รายการฟ้าห่มดิน
ออกอากาศเมื่อ ๙ ก.ค. ๕๖
  VDO
รายการฟ้าห่มดิน
ออกอากาศเมื่อ ๔ ก.ค. ๕๖
  VDO
รายการฟ้าห่มดิน
ออกอากาศเมื่อ ๒ ก.ค. ๕๖
  VDO
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
ออกอากาศเมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๕๖
  VDO
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
ออกอากาศเมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๕๖
  VDO
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
ออกอากาศเมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๕๖
  VDO
รายการ Before You
ออกอากาศเมื่อ ๑๑ พ.ค. ๕๖
  VDO
รายการ Apple One Special
ช่อง Apple Channel
  VDO
รายการ ที่นี่ ThaiPBS
ออกอากาศเมื่อ ๙ พ.ค. ๕๖
  VDO
รายการ talk about kids ๔/๔
ออกอากาศเมื่อ ๑๘ ก.พ. ๕๖
  VDO
รายการ talk about kids ๓/๔
ออกอากาศเมื่อ ๑๘ ก.พ. ๕๖
  VDO
รายการ talk about kids ๒/๔
ออกอากาศเมื่อ ๑๘ ก.พ. ๕๖
  VDO
รายการ talk about kids ๑/๔
ออกอากาศเมื่อ ๑๘ ก.พ. ๕๖
  VDO
รายการแจ๋ว
ออกอากาศเมื่อ ๒๕ ม.ค. ๕๖
  VDO
ข่าวเด็ดเจ็ดสี
ออกอากาศเมื่อ ๑๖ ม.ค. ๕๖
  VDO
ข่าววันเด็ก ช่อง TPBS
ออกอากาศเมื่อ ๑๒ ม.ค. ๕๖
  VDO
รายการ กูรู...คู่อร่อย
ออกอากาศเมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๕๕
  VDO
รายการ รักบ้านเกิด ตอนที่ ๕
ออกอากาศเมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๕๕
  VDO
รายการ รักบ้านเกิด ตอนที่ ๔
ออกอากาศเมื่อ ๗ ธ.ค. ๕๕
  VDO
รายการ รักบ้านเกิด ตอนที่ ๓
ออกอากาศเมื่อ ๓๐ พ.ย. ๕๕
  VDO
รายการ รักบ้านเกิด ตอนที่ ๒
ออกอากาศเมื่อ ๑๖ พ.ย. ๕๕
  VDO
รายการ รักบ้านเกิด ตอนที่ ๑
ออกอากาศเมื่อ ๒ พ.ย. ๕๕
  VDO
รายการ แจ๋ว
ออกอากาศเมื่อ ๗ ธ.ค. ๕๕
  VDO
รายการสู้กับภัย(๑)
ออกอากาศเมื่อ ๔ พ.ย. ๕๕
  VDO
รายการสู้กับภัย(๒)
ออกอากาศเมื่อ ๔ พ.ย. ๕๕
VDO
รายการเมืองไทยเมืองยิ้ม(๒)
ออกอากาศเมื่อ ๓๐ ส.ค. ๕๕
VDO
รายการเมืองไทยเมืองยิ้ม(๑)
ออกอากาศเมื่อ ๓๐ ส.ค. ๕๕
VDO
รายการสีสันบันเทิง
ออกอากาศเมื่อ ๒๗ ส.ค. ๕๕
VDO
รายการ special thing
ออกอากาศเมื่อ ๒๗ ส.ค. ๕๕
VDO
รายการ ๑๖๘ ชั่วโมง ตอนที่ ๓
ออกอากาศเมื่อ ๒๙ ส.ค. ๕๕
VDO
รายการ ๑๖๘ ชั่วโมง ตอนที่ ๒
ออกอากาศเมื่อ 8 ส.ค. ๕๕
VDO
รายการ ๑๖๘ ชั่วโมง ตอนที่ ๑
ออกอากาศเมื่อ ๒๕ ก.ค. ๕๕
VDO
รายการข่าวภาคเช้า
ออกอากาศเมื่อ ๓๐ ก.ค. ๕๕
VDO
สารคดีบันทึกไทยเบฟ(๒)
ออกอากาศเมื่อ ๓ ก.ค. ๕๕
VDO
สารคดีบันทึกไทยเบฟ(๑)
ออกอากาศเมื่อ ๒ ก.ค. ๕๕
VDO
รายการประโยชน์สุขของแผ่นดิน
ออกอากาศเมื่อ ๒๗ พ.ค. ๕๕
VDO
รายการคนดีมีจริง
ออกอากาศเมื่อ ๙ พ.ค. ๕๕
VDO
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
ออกอากาศเมื่อ ๙ พ.ค. ๕๕
VDO
รายการสองสาว
น้องสมายด์ The Star 8
VDO
รายการตามรอยพระบาท(๒)
ออกอากาศเมื่อ ๑๗ ก.พ. ๕๕
VDO
รายการตามรอยพระบาท(๑)
ออกอากาศเมื่อ ๑๗ ก.พ. ๕๕
VDO
รายการข่าวเกษตร
ออกอากาศเมื่อ ๑๒ เม.ย. ๕๕
คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ สื่อวิดีทัศน์
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter