คู่มือการทำบ้านก้อนฟาง

โดย สมบูรณ์  ฐิติชวลิตกุล หนา 48 หน้า
สนับสนุนค่าจัดพิมพ์ 50 บาท

          หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการทำบ้านก้อนฟาง โดยการสร้างบ้านธรรมชาติที่สามารถนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ สร้างได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและใช้แรงงานน้อย ไม่ต้องอาศัยขั้นตอนการเตรียมการมาก

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ หนังสือองค์ความรู้ คู่มือการทำบ้านก้อนฟาง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter