คู่มือผักพื้นบ้านอาหารต้านโรค

หนา 48 หน้า
สนับสนุนค่าจัดพิมพ์ 50 บาท

          หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้พื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปในเรื่องผักพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันกลับมาให้ความสำคัญกับการบริโภคและการปลูกผักพื้นบ้านกันมากขึ้น อันจะเป็นการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ หนังสือองค์ความรู้ คู่มือผักพื้นบ้านอาหารต้านโรค
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter