คู่มือปรุงยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน

หนา 48 หน้า
สนับสนุนค่าจัดพิมพ์ 50 บาท

          หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้พื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปในการใช้สมุนไพรไทยดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันรักษาโรคสามัญทั่วๆ ไป โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ในครัวเรือนและชุมชน นำมาปรุงเป้นยาด้วยวิธีง่ายๆ เพื่อใช้รักษาโรคได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ หนังสือองค์ความรู้ คู่มือปรุงยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter