คู่มือผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรไทย

โดย กรรญดา ณ หนองคาย

หนา 48 หน้า

สนับสนุนค่าจัดพิมพ์ 50 บาท

          หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้พื้นฐานและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรซึ่งมีหลักการบำบัดรักษาสุขภาพร่างกายและดูแลความงามโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยใช้สมุนไพรมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้การบำบัด และดูแลสุขภาพร่างกาย ร่วมกับการนวดสมุนไพรไทย

 

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ หนังสือองค์ความรู้ คู่มือผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรไทย
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter