หนังสือพิมพ์บ้านเมือง พฤหัสบดี ๒ มกราคม ๒๕๕๗

 

 
  กรุงเทพธุรกิจ ศุกร์ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

 

 
  แนวหน้า อังคาร ๗ มกราคม ๒๕๕๗
คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ เป็นข่าว สื่อสารสัมพันธ์ เป็นข่าว มกราคม 2557
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter