การสร้างอาหารปลาได้เอง สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงปลาได้

อ่านเพิ่มเติม: การทำอาหารปลาแบบปั้นก้อน

เป็นวิธีการคัดพันธุ์ข้าวที่ง่าย และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีอัตราการงอกสูง

อ่านเพิ่มเติม: การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือ

การเตรียมกล้าพันธุ์ที่ดี จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชดีไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม: การเพาะกล้าผักสำหรับปลูกในโรงเรือน (ผักกางมุ้ง)

ฃ่วยลดต้นทุนมากกว่าการซื้ออาหารปลาสำเร็จรูปมาก

อ่านเพิ่มเติม: การผลิตอาหารปลาชีวภาพ

ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่และเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเลี้ยงไก่แบบเกษตรธรรมชาติ

เหมาะสมที่จะใช้ทดแทนเตาถ่านชนิดเดิม ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม: การเผาถ่านคุณภาพสูง ๒๐๐ ลิตร

การสร้างบ้านดินมีความแข็งแรงทนทาน ผนังเป็นฉนวดกันความร้อนและความเย็นได้ดี

อ่านเพิ่มเติม: บ้านดิน

เป็นรู้แบบการทำนาที่ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และประหยัดเมล็ดพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม: นาโยนกล้า

ช่วยลดค่าใช้จ่ายแก๊สหุ้งต้มได้อย่างดี ทั้งยังสามารถสร้างเองได้

อ่านเพิ่มเติม: ถังหมักแก๊สชีวภาพ

นำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าลดการพึ่งพาจากภายนอก

อ่านเพิ่มเติม: เตาแก๊สชีวมวล

คุณอยู่ที่: Home วิชาของแผ่นดิน องค์ความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter