การนำผลไม้ในท้องถิ่นที่หาง่าย มาทำน้ำหมักชีวภาพ

อ่านเพิ่มเติม: น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้

เป็นรูปแบบที่เหมาะสมจะประยุกต์ใช้เพาะเห็ดสำหรับสวนเกษตรในเมืองเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม: การเพาะเห็ดฟางตะกร้า

เป็นรูปแบบการเพาะเห็ดสวนครัวสำหรับการทำเกษตรในชุมชนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด

อ่านเพิ่มเติม: เห็ดสวนครัวแบบน๊อคดาวน์

เหมาะสำหรับคนในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด สามารถปลูกข้าวกินเองได้โดยใช้วงบ่อซีเมนต์

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์

การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาง่าย มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

อ่านเพิ่มเติม: การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

คนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด และอาจเป็นพื้นที่ปูน ก็สามารถทำการเกษตรปลูกผักกินได้

อ่านเพิ่มเติม: สวนผักบนพื้นปูน

การทำถ่านจากกิ่งไม้หรือเศษไม้เล็กที่ใช้ยากมาแปรรูป ช่วยลดรายจ่าย

อ่านเพิ่มเติม: ถ่านอัดแท่ง

การเพาะถั่วงอกให้สามารถตัดรากได้ง่าย โดยใช้ตะแกรงไนล่อน

อ่านเพิ่มเติม: การเพาะถั่วงอกแบบตัดรากปลอดสารเคมี

เหมาะสำหรับคนในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการปลูกข้าวเพื่อบริโภค

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์

การนำแผงโซลาร์เซลล์ที่ตกเกรดมาทำการซ่อมแซมช่วยให้ลดต้นทุนต่ำลง

อ่านเพิ่มเติม: ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ

คุณอยู่ที่: Home วิชาของแผ่นดิน องค์ความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter