เกษตรพื้นฐาน สร้างรากฐานชีวิต

อ่านเพิ่มเติม: วนเกษตร

พลิกฟื้นชวิตด้วยจุลินทีรย์พื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม: ฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์ท้องถิ่น

การประยุกต์และพัฒนาการใช้พลังงานลม ด้วยต้นทุนน้อย

อ่านเพิ่มเติม: กังหันลม

การใช้แรงดันน้ำและอากาศ ในการส่งน้ำไปยังที่สูงกว่าตัวเครื่อง

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องตะบันน้ำ

เนื้อที่น้อยไม่ต้องเหนื่อยมาก ใช้แรงงานครอบครัวไม่ต้องจ้าง

อ่านเพิ่มเติม: ๑ ไร่ ร่ำรวย ด้วยเกษตรผสมผสาน

เป็นที่นิยมใช้ในวิถีวัฒนธรรมของชมเผ่ามาตั้งแต่โบราณ

อ่านเพิ่มเติม: การย้อมคราม

เรื่องราวเกี่ยวกับพิ้นฐานการดำเนินขีวิตที่ต้องเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม: สุขภาพวิถีไท

การนำพลังงานจากน้ำมาเป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม: กังหันน้ำรอบต่ำ

เพื่อให้ได้ข้าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: การผลิตข้าวครบวงจร

กำลังเป็นที่สนใจของคนที่มีพื้นที่จำกัด

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกข้าวบนหลังคา

คุณอยู่ที่: Home วิชาของแผ่นดิน องค์ความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter