เป็นรูปแบบการปลูกผักสำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่น้อยจึงใช้หลังคาในการปลูก

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกผักบนหลังคา

เป็นนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณไม่เกิน ๒ ตัน รูปแบบใหม่

อ่านเพิ่มเติม: การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศแบบลูกหมุน

สำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะที่มีแต่พื้นปูน

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกผลไม้ในวงบ่อซีเมนต์

สำหรับดูแลผิวหน้าให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยสมุนไพรไทย

อ่านเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์สปาไทยสำหรับผิวหน้า

น้ำมันหอมระเหย เป็นน้ำมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ที่มีกลิ่นหอม

อ่านเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย

ช่วยประหยัดพลังงานในอาคาร ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว

อ่านเพิ่มเติม: สวนผักดาดฟ้า

เราสามารถนำน้ำเสียมาบำบัดให้เป็นน้ำดีได้

อ่านเพิ่มเติม: ชุดบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน

คุณอยู่ที่: Home วิชาของแผ่นดิน องค์ความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter