: รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

 

 
  : ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

 

 
  : ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

 

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา ความเป็นมา ผลการดำเนินงาน
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter