กรอง
แสดง # 
ตกลงราคา ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารห้องประชุมเรือนไทย จำนวน ๒ หลัง
ตกลงราคา จ้างทำผนังบอร์ด
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง
ขอบเขตงาน โครงการติดตั้งสาย NYY ๑C ขนาด ๒๔๐ ตารางมิลลิเมตร
้ราคากลาง โครงการติดตั้งสาย NYY ๑C ขนาด ๒๔๐ ตารางมิลลิเมตร
จ้างประชาสัมพันธ์การติดป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๘ รายการ
จ้างติดตั้งระบบปั้มน้ำซัมเมอร์ส ซ่อมแซมแท่นที่ตั้งมอเตอร์ปั้มน้ำชุดเดิม
จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำหล่อเย็น จำนวน ๑ งาน
จ้างจัดทำโต๊ะจัดแสดงนิทรรศการ
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter