กรอง
แสดง # 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งภายใน
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อจอ Screen LED แบบ Indoor
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
ตกลงราคา พิมพ์ภาพวาด พร้่อมใส่กรอก จำนวน ๘๐ ชิ้น
ตกลงราคา จ้างทำป้ายนิทรรศการ ขนาด ๖๐x๑๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๙๗ ป้าย
ตกลงราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
ตกลงราคา จ้างถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ
ตกลงราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter