กรอง
แสดง # 
ตกลงราคา จ้างทำราวกันตกห้องนอนรวม อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ จำนวน ๑ งาน
ตกลงราคา จ้างทำป้ายบอกทางพร้อมติดตั้ง
ตกลงราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๓ รายการ
ประกาศรายชื่อ โครงการสร้างโรงเรือนรวบรวบพันธุกรรมสัตว์ จำนวน ๓ โรงเรือน
ราคากลาง โครงการจ้างออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ราคากลาง โครงการจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน
ตกลงราคา จ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
ตกลงราคา จ้างออกแบบนิทรรศการรอบโรงภาพยนตร์ ๓ มิติ ผลิตและติดตั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ ๕ ชั้น
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter