กรอง
แสดง # 
โครงการจ้างผลิตสื่อแอนิเมชั่น ๒ มิติ
โครงการจ้างผลิตภาพยนตร์ ๓ มิติ
โครงการจ้างทำโมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่และเพื่อการเรียนรู้
จ้างออกแบบ ตกแต่งพร้อมติดตั้งงานถวายความอาลับ ด้วยดอกไม้กระดาษ
จ้างปรับปรุงนิทรรศการโซนน้ำคือชีวิต
จัดซื้อุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงภายนอก พร้อมติดตั้ง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter