กรอง
แสดง # 
สอบราคาซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด(1ชุด)
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเดิม จำนวน ๘ หลัง
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน
ข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเดิม ๘ หลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ
ประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนพักอาศัย จำนวน ๒ อาคาร
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สอบราคาจ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter