กรอง
แสดง # 
สอบราคาซื้อครุภัฑณ์การเกษตร รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า๓๕แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน๑คัน
ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่พกฉ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเกษตรกรพร้อมห้องน้ำ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตู้แช่เย็น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้อเนกประสงค์
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเย็นผลิตภัณฑ์พืชผัก จำนวน ๑ หลัง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำรอบพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ระยะทางรวม ๒,๙๕๐
ประมาณราคางานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter