กรอง
แสดง # 
จ้างล้าง AHU
จ้างซ่อมเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ ชุดพัดลมหอผึ่งน้ำหลือเย็น จำนวน ๖ ชุด
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการนำชมพิพิธภัณฑ์
จ้างทำแคร่ปลูกผัก
สร้างบ้านไม้ จำนวน ๔ หลัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. ๖๐
จ้างติดตั้งไฟทางส่องสว่าง บริเวณถนนหน้าโรงเก็บพัสดุถึงถนนหน้าอาคารหม้อแปลง
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการผลิตสื่อแอนิเมชั่น ๒ มิติ
รายงานผลการคัดเลือกบริษัท โครงการผลิตสื่อแอนิเมชั่น ๒ มิติ
รายชื่อผู้เสนอราคา โครงการผลิตสื่อแอนิเมชั่น ๒ มิติ
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter