กรอง
แสดง # 
จัดซื้อที่นอนยางพารา ๑๐๐ % จำนวน ๓๐ ชิ้น
จัดซื้อเสื้อหม้อห้อม พร้อมสกรีน
จ้างเดินระบบน้ำ จากบริเวณสระน้ำสวนสมุนไพรถึงสวนมาดู ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร
จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๑ ที่นั่ง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร ๑๑ ที่นั่ง
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการทำนาโยนกล้า จำนวน ๓๐๐๐ เล่ม และหนังสือคู่มือการทำเตาแก๊สชีวมวลและถ่านอัดแท่ง จำนวน ๓๐๐๐ เล่ม
จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้องเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ ชุด
จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้องเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๘ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือเพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter