กรอง
แสดง # 
รายงานผลการคัดเลือกบริษัท โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่และเพื่อการเรียนรู้
รายชื่อผู้เสนอราคา โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่และเพื่อการเรียนรู้
รายชื่อบริษัท รับเอกสารเสนอราคา โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่และเพื่อการเรียนรู้
ขอบเขตของงาน โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่และเพื่อการเรียนรู้
โครงการจ้างทำโมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่และเพื่อการเรียนรู้
จ้างออกแบบ ตกแต่งพร้อมติดตั้งงานถวายความอาลับ ด้วยดอกไม้กระดาษ
จ้างปรับปรุงนิทรรศการโซนน้ำคือชีวิต
จัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงภายนอก พร้อมติดตั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ๕๙
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter