กรอง
แสดง # 
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ
รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ
รายชื่อผู้ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมต่ออาคารโรงเก็บพัสดุกับศาลา บ้านนอก จำนวน ๑ งาน
จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อเมนประปาอาคารเรือนพักอาศัยอาคาร ๑ และอาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter