กรอง
แสดง # 
ซื้อปั้มสูบน้ำโซลาร์เซลล์ จำนวน ๘ ชุด พร้อมติดตั้ง
สร้างคอกเป็ด คอกไก่ จำนวน ๙ หลัง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด
จัดซื้อรถกวาดพื้นแบบนั่งขับ จำนวน ๑ คัน
โครงการเปลี่ยนสาย NYY ขนาด ๑๒๐ ตารางมิลลิเมตร
จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบน้ำพุ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๕
จัดซื้อระบบเสียงและระบบภาพ พร้อมติดตั้ง
เครื่อง Server ภาพยนตร์ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ
ซื้อศิลาแลงพร้อมปู จำนวน ๕,๖๐๐ ก้อน
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter