กรอง
แสดง # 
จ้างเปลี่ยนเมนไฟฟ้าใหม่ของอาคารเรือนพักอาศัย อาคาร ๑ และอาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน
จ้างโครงการจ้างติดตั้งรั้วและประตู จำนวน ๑ ชุด
จ้างสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว 5 เมตร สูง 2 เมตร
จัดซื้อศิลาแลง จำนวน ๔,๐๐๐ ก้อน
จ้างทำกระบะปลูกข้าว จำนวน ๓๐ จุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถไฟฟ้าขนาด ๔ ล้อ
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
จัดซื้อที่นอนยางพารา ๑๐๐ % จำนวน ๓๐ ชิ้น
จัดซื้อเสื้อหม้อห้อม พร้อมสกรีน
จ้างเดินระบบน้ำ จากบริเวณสระน้ำสวนสมุนไพรถึงสวนมาดู ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter