กรอง
แสดง # 
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
จัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกโซนเกษตรตามรอยพ่อ
จัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกโซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ซื้อวงบ่อไฟเบอร์ จำนวน ๒๐๐ วงบ่อ
จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงฐานการเรียนรู้เกษตรพื้นแข็ง
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
จัดซื้อ วัตถุดิบทำสรรพสิ่ง วัสดุปลูกและวัตถุดิบทำอาหารสัตว์
พิมพ์สมุดฉีก จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
โครงการกำจัดวัชพืชคลองรอบ พกฉ.
สร้างบ้านไม้ จำนวน ๕ หลัง
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter