กรอง
แสดง # 
จัดจ้างปรับปรุงแปลงต้นแบบ ๑ ไร่ พอเพียง
จ้างปรับปรุงพื้นเรือนเพาะชำ ระบบให้น่ำและหลังคาเรือนเพาะชำ
จัดทำพวกกุญแจจำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น และจานรองแก่ว จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น
จัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ โครงการ
จ้างพิมพ์หนังสือหลักการทรงงาน
พัสดุสำนักงานฯ จำนวน ๑๔ รายการ
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตร
จัดจ้างทำระบบน้ำแปลง ๑๖ ไร่ และแปลงภูมินิเวศสี่ภาค
จัดซื้อเต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด ๓x๓ เมตร ตำนวน ๑๐ หลัง
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter