กรอง
แสดง # 
จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๑ ที่นั่ง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร ๑๑ ที่นั่ง
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการทำนาโยนกล้า จำนวน ๓๐๐๐ เล่ม และหนังสือคู่มือการทำเตาแก๊สชีวมวลและถ่านอัดแท่ง จำนวน ๓๐๐๐ เล่ม
จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้องเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ ชุด
จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้องเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๘ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือเพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ
จ้างซ่อมแซมพื้นสะพานและลูกบันได สะพานข้ามคลองเรือนไทยสี่ภาค และซ่อมพื้นระเบียงท่าริมน้ำ
จ้างปรับปรุงโรงเรือนผักกางมุ้ง จำนวน ๑๐ หลัง
จ้างทำโรงเรือนเพาะเมล็ดงอก จำนวน ๔ หลัง พร้อมแคร่ปลูกผัก
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter