กรอง
แสดง # 
จ้างสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง จำนวน ๒ หลัง
สอบราคาซื้อรถนำชมไฟฟ้า ขนาด ๔ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๒๒ ที่นั่ง
ซื้อรถนำชมไฟฟ้า ขนาด ๔ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๒๒ ที่นั่ง
จ้างพิมพ์สมุดบันทึก จำนวน ๓๐๐๐ เล่ม
โครงการพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการฯ อาคาร ๑ และอาคาร ๔
โครงการพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการฯ อาคาร ๑ และอาคาร ๔
โครงการพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการฯ ด้านหน้า
ซื้อปั้มสูบน้ำโซลาร์เซลล์ จำนวน ๘ ชุด พร้อมติดตั้ง
สร้างคอกเป็ด คอกไก่ จำนวน ๙ หลัง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter