กรอง
แสดง # 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เงื่อนไขพิเศษ โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จัดซื้อหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ จำนวน ๓๘ ชุด พร้อมติดตั้ง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งระบบแสงสว่างของไฟถนน
เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน ๓๐๐ ตัว
จ้างทำประตูรั้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด
จ้างพิมพ์ภาพวาด ขนาด ๑๖*๒๐ นิ้ว
จ้างผลิตร่มยักษ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ งาน
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา จัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter