ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
โครงการผลิตภาพยนตร์ 3 มิติประกวดราคา7 ธ.ค. 2017
จ้างทำอินเตอร์แอคทีพ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอลประกวดราคา7 ธ.ค. 2017
ซื้อแบตเตอรี่รถนำชมไฟฟ้าและสายพ่วงแบตเตอรี่ราคากลาง4 ธ.ค. 2017
ร่่างขอบเขตของงาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา30 พ.ย. 2017
ร่่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างผลิตอินเตอร์แอคทีฟประกวดราคา30 พ.ย. 2017
จ้างจัดแสดงชุดนิทรรศการพระบรมฉายาทิสลักษณ์ จำนวน 1 งานราคากลาง29 พ.ย. 2017
เช่าชุดเครื่องเสียง เวที และเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 งานราคากลาง29 พ.ย. 2017
จ้างบำรุงรักษา พร้อมตรวจเช็คเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ราคากลาง28 พ.ย. 2017
จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติราคากลาง27 พ.ย. 2017
จ้างทำอินเตอร์แอคทีพ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยราคากลาง27 พ.ย. 2017
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ ราคากลาง27 พ.ย. 2017
เช่าชุดเครื่องเล่นสวนสนุก จำนวน 1 งานราคากลาง24 พ.ย. 2017
จ้างพิมพ์ภาพวาด จำนวน 80 ชิ้นราคากลาง24 พ.ย. 2017
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ และวัสดุอุปกรณ์ 33 รายการราคากลาง24 พ.ย. 2017
จ้างประชาสัมพันธ์การติดป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถเห่กระจายเสียง งานมหกรรม ในหลวงรักเรา "สืบสาน รักษา ต่อยอด"ราคากลาง15 พ.ย. 2017
จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมในหลวงรักเรา"สืบสาน รักษา ต่อยอด"ราคากลาง15 พ.ย. 2017
จ้างออกแบบนิทรรศการผลิตและติดตั้ง จำนวย 1 งานราคากลาง15 พ.ย. 2017
จ้างเช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว จำนวน 4 รายการราคากลาง15 พ.ย. 2017
ซื้อพลาสวูด ขนาด กว้าง 1.22* ยาว 2.44 เมตร*หนา 10 มม. จำนวน 500 แผ่นราคากลาง24 ต.ค. 2017
จ้างทำโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 20 ชุดราคากลาง19 ต.ค. 2017