ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบนิทรรศการผลิตและติดตั้ง จำนวย 1 งานราคากลาง15 พ.ย. 2017
จ้างเช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว จำนวน 4 รายการราคากลาง15 พ.ย. 2017
ซื้อพลาสวูด ขนาด กว้าง 1.22* ยาว 2.44 เมตร*หนา 10 มม. จำนวน 500 แผ่นราคากลาง24 ต.ค. 2017
จ้างทำโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 20 ชุดราคากลาง19 ต.ค. 2017
จ้างติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ไวนิล ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 งานราคากลาง17 ต.ค. 2017
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 งานราคากลาง12 ต.ค. 2017
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่องราคากลาง5 ต.ค. 2017
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561วิธีพิเศษ4 ต.ค. 2017
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ราคากลาง2 ต.ค. 2017
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการตกลงราคา22 ก.ย. 2017
ตกลงราคา จ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3ตกลงราคา17 ก.ย. 2017
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งภายในตกลงราคา12 ก.ย. 2017
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ตกลงราคา29 ส.ค. 2017
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อจอ Screen LED แบบ Indoorตกลงราคา29 ส.ค. 2017
ประกาศรายชื่อโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ จำนวน 3 โรงเรือนตกลงราคา22 ส.ค. 2017
ตาลงราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ตกลงราคา21 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างทำป้ายนิทรรศการ ขนาด 60x160 เซนติเมตร จำนวน 297 ป้ายตกลงราคา21 ส.ค. 2017
ตกลงราคา พิมพ์ภาพวาด พร้อมใส่กรอบ จำนวน 80 ชิ้นตกลงราคา21 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการตกลงราคา21 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการตกลงราคา18 ส.ค. 2017